home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Nieuws

Online enquête voor evaluatie van de proefopstelling

25-11-2022

Om de proefopstelling te evalueren heeft de werkgroep een korte enquête opgesteld. U kunt deze enquête invullen tot en met 7 december. De enquête vormt de basis voor de evaluatie omdat deze objectieve cijfers weergeeft. Daarom vragen we aan u om deze zeker in te vullen. Hoe meer mensen hun mening geven, hoe beter we kunnen inschatten hoe de proefopstelling werd ervaren. De gegevens van de enquête worden anoniem verwerkt.

Het is belangrijk om bij het invullen van deze enquête aandacht te hebben voor de lange termijn doelstelling. Het project veilige schoolomgeving kadert in een groter geheel. Het doel is om van het Sint-Dimpnaplein een verkeersluwer, aangenamer en veiliger verblijfsgebied te maken voor kinderen, bewoners en handelaars. De ambitie is een verkeersluw centrumplein dat toegankelijk is voor iedereen met extra aandacht voor beleven, verblijven en veiligheid. 

Het Sint-Dimpnaplein wordt verkeersveiliger als het kruispunt conflictvrij kan gemaakt worden. Conflictvrije kruispunten zijn de norm in Vlaanderen. Onderzoek heeft aangetoond dat een conflictvrij kruispunt op het Sint-Dimpnaplein enkel realiseerbaar is als er slechts drie takken zijn die op dit kruispunt aansluiten. Dit is alleen mogelijk als het Laar afgesloten blijft. Als het Laar afgesloten blijft valt ook de afslagstrook voor auto’s komende van Logen weg waardoor er meer ruimte gemaakt kan worden voor beleven, ontmoeten en de actieve weggebruikers.

U kunt de enquête invullen via deze link.

Nieuws

Testmaatregelen vanaf 19 september

29-08-2022
Basisschool Sint Dimpna is de derde school die aan bod komt in het project Veilige schoolomgevingen. Samen met de school en buurt doorliep de stad een traject om oplossingen te zoeken om de schoolomgeving veiliger te maken. Het stadsbestuur voert vanaf 19 september testmaatregelen in die het gevolg zijn van deze besprekingen.

Door tijdelijke verkeersmaatregelen in te voeren pakt de stad bepaalde knelpunten uit de schoolomgeving aan. Deze testmaatregelen kwamen tot stand na inspraak van kinderen en een participatiemoment met ouders en buurtbewoners. Het doel van deze proefopstellingen is dat kinderen met de fiets of te voet veiliger op hun school geraken en er ook weer vertrekken, dit alles vanuit het standpunt van het kind. De testfase start op maandag 19 september en loopt tot aan de kerstvakantie. 

Welke testmaatregelen? Afsluiten van Laar aan het St.-Dimpnaplein Enkel voetgangers en fietsers zullen vanaf St.-Dimpnaplein nog het Laar kunnen inrijden. Gemotoriseerd verkeer kan de straat enkel in-en uitrijden via Laar/Eikevelden. Ter hoogte van de parking wordt nog een keermogelijkheid voorzien door de
middenberm. Schoolstraat tussen St.-Dimpnaplein en achteringang ziekenhuis

In een schoolstraat is de openbare weg voorbehouden voor voetgangers, fietsers en speedpedelecs. Tijdens de uren van de schoolstraat is de straat NIET toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer: 

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 8 tot 8.45 uur en 15.15 tot 16 uur Woensdag: 8 tot 8.45 uur en 11.50 tot 12.30 uur

Uitzonderingen:

Prioritaire voertuigen die hun zwaailicht aan hebben, mogen de schoolstraat wel inrijden. Bewoners of huurders van een garage kunnen een vergunning aanvragen voor het in- en uitrijden van de schoolstraat tijdens de hierboven aangegeven uren. Reeds aanwezige voertuigen mogen ook steeds uitrijden.

De schoolstraat wordt aangeduid met een bord C3 met een onderbord “schoolstraat”.

Wat betekent dit concreet?

Fietsers, speedpedelecs en autobestuurders die in een schoolstraat rijden, moeten dit stapvoets doen. Autobestuurders moeten de doorgang vrijlaten voor voetgangers en fietsers en hen voorrang verlenen, zo nodig stoppen. Autobestuurders mogen de voetgangers en fietsers niet in gevaar brengen of hinderen.

Buiten de schoolstraaturen blijft de straat gewoon voor iedereen toegankelijk.

Ondersteunende maatregelen

Voor het afzetten van de kinderen gebruiken ouders best volgende locaties:

parking Kogeka en parking Delhaize in Amandus-De-Vosstraat Laar ter hoogte van achteringang ziekenhuis de parking van het ziekenhuis te gebruiken: hier kunt u maximum 30 minuten gratis parkeren u kunt dan de doorsteek maken vanaf de parking naar de speelplaats van de middelbare school om de lagere school te bereiken. Evaluatie testmaatregelen

Tot begin december hebben de schoolkinderen, ouders en buurtbewoners tijd om hun positieve en negatieve ondervindingen door te geven aan de school of het contactcentrum grondgebonden zaken (014 56 62 50 of grondgebondenzaken@geel.be) van de stad. Als de evaluatie positief is, engageren de school en de stad zich om de proefopstellingen om te vormen tot definitieve maatregelen. Als er nog knelpunten zijn, kunnen er eerst nog andere of bijgestuurde maatregelen uitgetest worden vooraleer er een definitieve opstelling komt. 

Meer weten?

Hoe deze proefmaatregelen tot stand zijn gekomen en meer gedetailleerde info over de wijzigingen vind je in de nieuwsbrief die aan de school en buurtbewoners werd bezorgd.