Skip to main content
home-page
Deel op facebook

Inspirerend voorbeeld: Heikneuterswandeling

12-03-2024

Tijdens de vorige editie van het Burgerbudgert in 2022 diende Greet Vandeperre het project ‘Plezante Heiknuiterswandeling’ in. Ze vertelt hoe dit project verbinding creëert in Winkelomheide. 

Greet Vandeperre: “Met de ‘plezante heiknuiterswandeling’ willen we mooie natuurplekjes, trage wegen en nieuwe wijken in Winkelomheide in de kijker zetten. Hiermee willen we vanuit de vzw Ontmoetingscentrum Winkelomheide extra verbinding creëren tussen de wijken en bezoekers naar hun deeldorp aantrekken. En daar zijn we in geslaagd. We vonden het wel heel leuk dat er heel wat mensen die anders niet betrokken zijn bij het verenigingsleven in ons dorp toch wilden meewerken aan dit project. Iedereen in Winkelomheide is op de hoogte gebracht van deze actie en hierdoor hebben we verbinding gecreëerd rond een positief thema.

Wandelparcours in opbouw

"Hoe ver staan we nu? We hebben al veel overlegd om een kindvriendelijk, speels en informatief parcours uit te werken met belevingsmomenten. Speelpleintjes en natuurlijke speelmogelijkheden voor kinderen worden verbonden en toegankelijker gemaakt. We hebben ook veel nieuwe dingen over Winkelomheide ontdekt zoals de aanwezigheid van een bever en ijsvogeltjes in ons dorp en interessante weetjes over de oorlogstijd hier. Het wandelparcours is nu klaar, we zijn nu bezig om de concrete uitvoering te regelen zoals wegwijzers, informatieborden en belevingselementen aankopen. We hebben ook een figuurtje ‘de Heiknuiter’ ontwikkeld als logo. Bedoeling is dat alles klaar is tegen september 2024."

Tips voor nieuwe projectvoorstellen

“Ik zou het zeker aanraden om een voorstel voor je eigen buurt in te dienen. Het creëert verbinding en brengt extra beleving in de buurt, het voedt de positiviteit. Een tip: ga op voorhand al samen zitten met enkele mensen en maak het plan al redelijk concreet. En geef niet op als je onverwachte obstakels tegenkomt. Zo hadden wij niet verwacht dat het soms onmogelijk is om bepaalde doorgangen te creëren door afgesloten trage wegen. Maar uiteindelijk hebben we toch een mooi parcours kunnen uitwerken. Tot nu toe kregen we veel toffe reacties. Mensen vinden het fijn dat Winkelomheide positief in beeld komt.”

Meer nieuws & activiteiten

Wat doet de participatieraad?

Dit burgerbudget is een initiatief van de Geelse participatieraad. Maar wat is dat nu juist en wat is de rol van deze raad?

Wat doet de participatieraad?

Jullie bijdragen

Willekeurig
Populair
Recent
Stelen Ontmoet Stelen wil petanquen en pingpongen

In 2017 werd in Stelen een verenigingenmarkt georganiseerd om alle organisaties, verenigingen en vrijwilligers in de kijker te zetten. Uit de enthousiaste reacties die dag bleek overduidelijk de vraag van Stelenaren naar laagdrempelige mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en te leren kennen.

Een aantal enthousiaste vrijwilligers staken de koppen bij elkaar en "Stelen Ontmoet Stelen" nam een vliegende start: tijdens de zomermaanden organiseren we geregeld een "PopUp-café" aan de voormalige chirobarak op het Stelens Pleintje. Mensen passeren, slaan een praatje met elkaar, leren andere Stelenaren kennen en ... komen terug bij een volgende aktiviteit.

Waarom eens niet petanque spelen of pingpongen met de kinderen of de buren?

 

Stef D.
0 0
lees meer
Groene Verbinding

Onze buurt situeert zich in de straat Holven, meer bepaald van aan het station tot de
Merelstraat.

Recent werden we weerhouden voor het Tuinstratenproject waarna we al snel en enthousiast begonnen zijn met het wippen van tegels en het aanleggen van geveltuintjes.

Maar daarmee zijn we nog niet waar we willen uitkomen: een groene en aangename straat
waar ruimte is voor ontmoeting en gesprek waardoor de sociale cohesie versterkt wordt.
Een hinderpaal hiervoor is de snelheid waarmee auto’s zich ook in dit nochtans doodlopende
straatdeel verplaatsen. Idealiter willen we hier een transformatie tot woonerf bekomen.
Maar omdat dat idee wellicht te vergaand is, willen we nu toch pleiten om dit straatdeel op
te nemen bij een volgende uitbreiding van de fietszone zodat de snelheidslimiet daalt tot
30km/u en auto’s sowieso voorrang dienen te geven aan fietsers. Het aantal fietsers dat
onze straat frequenteert, verantwoordt deze optie.
Om auto’s aan te zetten tot langzamer rijden moet het straatbeeld daartoe uitnodigen. We
denken dat te kunnen verkrijgen door de bestaande parkeervakken te ontharden en te
vervangen door waterdoorlatende grasroosters. Ook andere delen van de straat zouden
hiermee kunnen aangelegd worden, wat dan voor de nodige versmalling maar tevens voor
de gewenste vergroening zal zorgen.
Dit zijn de grote lijnen waarvoor het burgerbudget niet bedoeld is.

Waar we dat budget dan wel willen voor aanwenden? De geveltuintjes en de bestaande boomspiegels vragen om nog meer bloembollen en plantgoed om het gewenste effect te bekomen. Ook hebben we een ruimte ter beschikking waarop zitmeubilair zou uitnodigen om elkaar te ontmoeten. Dat kunnen vanzelfsprekend buurtbewoners zijn, maar evenzeer voorbijgangers of fietsers die even halthouden. Want wij zijn een fijne buurt voor wie er woont. Maar ook gastvrij voor
wie er passeert.

Koen L.
1 0
lees meer
Toontje 2.0

In Bel vieren ze al decennialang het feest van Sint-Antonius. De patroonheilige van de huisdieren, verschillende ambachten en tegen veeziektes is in Bel en omstreken beter gekend onder de naam ‘Toontje’. Het Toontjesfeest kent jaarlijks een goede opkomst van mensen die de misviering, dierenwijding en vleesverkoop in het parochiecentrum bijwonen.  ‘Toontje’ heeft ook een mooie en relevante symboliek. Tijdens het feest staan we stil bij het belang en onze omgang met dieren, en vragen we om de landbouw (het vee maar ook ruimer) te beschermen. Toontje draait ook delen met anderen, om weg te geven wat je kunt missen (vroeger was dit een offer in de kerk, in Bel vandaag is dit de verkoop t.v.v. de dorpswerking en een goed doel). Toontje heeft dus een stevige basis, maar dat wil niet zeggen dat er geen uitdagingen zijn. Hoe zorgen we ervoor dat mensen die nog niet vertrouwd zijn met de traditie de weg naar het feest vinden? Hoe zorgen we ervoor dat het verhaal en de symboliek van Toontje aansluiting blijft vinden met jongere generaties? Hoe betrekken we nog meer mensen en groepen, zoals landbouwers, bij dit feest dat Bel overstijgt? Hoe maken we van Toontje een nog groter dorpsfeest en een hefboom om het dorpsleven op te krikken? Met ons project ‘Toontje 2.0’ willen we die uitdagingen aangaan. We maakten een actieplan of toekomstplan om Toontje, maar vooral Bel en de gemeenschappen die zich met Toontje verbonden voelen, een boost te geven. We willen dat heel Geel fier is op de Geelse Sint-Antoniusviering in Bel!

De ‘we’ in dit verhaal is de gloednieuwe Toontjesgilde. De oude Sint-Antoniusgilde doofde jaren geleden uit. Tijdens een open brainstorm (Ideecafé) in oktober 2023 was het opnieuw oprichten van een Sint-Antoniusgilde één van de ideeën die de aanwezigen opwierpen. De nieuwe Toontjesgilde bestaat uit verschillende generaties en brengt ook mensen uit verschillende verenigingen en sectoren samen.

Uit het Ideecafé groeide ook een actieplan. Dit actieplan dienen we onder de projectnaam ‘Toontje 2.0’ in voor het Burgerbudget. We vragen geen middelen aan voor de reguliere werking gecoördineerd door de kerkfabriek en het zaalbestuur van de vzw. De reguliere werking zijn de elementen waaruit het Toontjesfeest bestaat en die we ook behouden (misviering, dierenwijding, vleesverkoop, promoflyers en affiches). We vragen het burgerbudget aan voor de acties om de Sint-Antoniusviering te vernieuwen. Dit project is meteen ook de doorstart van de Toontjesgilde die een actieve rol wil opnemen in de Belse dorpsdynamiek. De gilde zelf heeft momenteel nog geen middelen, want het is een nieuwe werking. 

Meer info bij de acties – zie begroting

Janna L.
0 0
lees meer
Eten van hier
Volgens Franse onderzoekers beslaat de tijd die besteed wordt aan eten gemiddeld 9 tot 11 jaar per mens. En toch zijn we zo weinig bewust van wat wij eten en ook de maatschappelijke en ecologische kost daarvan. Daarom willen wij zowel volwassenen als jongeren bewuster maken en warm maken voor de lokale keuken en de korte keten.
Eddie N.
0 0
lees meer
Ons Bu(u)rtcafee

Wat zou het fijn zijn om een steuntje in de rug te krijgen bij het opstarten van ons eigen Bu(u)rtcafee! 

Met onze enthousiaste groep vrijwilligers willen we graag nog een stapje verder gaan in onze werking. Graag bieden we onze buren de gelegenheid om 1x per maand op een vast moment samen te komen in ons bu(u)rtcafee, om wat bij te praten, gezellig te kaarten of een gezelschapspel te doen. Of samen een tas koffie met een stukje taart na een wandeling door onze eigen Belse bossen, en dat dicht bij huis! 

Met een startbudget zouden we onze buren af en toe met iets extra kunnen verrassen of een bepaalde activiteit inplannen om zo iedereen (jong en oud) de kans te geven om erbij te zijn.

Een greep uit onze ideëen: 

- pannenkoekenslag

- kaartavond 

- bingo met toffe prijzen

- een lezing rond een bepaald thema

- uitstap Jump Sky voor de kinderen uit de buurt

- filmavond met popcorn

- sapmobiel om samen ons eigen buurtsap te maken 

 

Els G.
0 0
lees meer
Speelbos Sas9
De aanleg van een speelbos met hindernissen parcours die toegankelijk is voor alle passanten en de kadetten van het KMK. Leuke bestemming om naar toe te fietsen/wandelen.
Soetkin D.
0 0
lees meer
Ontdek ze allemaal

Burgerbudget 2024

Geef Geel jouw kleur! 

16 MAART > 18 APRIL

Analyse & selectie van de ideeën

19 APRIL > 19 MEI

Stem op jouw favoriete projecten!

EIND JUNI

Bekendmaking van de definitieve projecten

VANAF JULI (BINNEN DE 2 JAAR):

Uitvoering van de projecten