Skip to main content
home-page
Deel op facebook

Inspirerend voorbeeld: Heikneuterswandeling

12-03-2024

Tijdens de vorige editie van het Burgerbudgert in 2022 diende Greet Vandeperre het project ‘Plezante Heiknuiterswandeling’ in. Ze vertelt hoe dit project verbinding creëert in Winkelomheide. 

Greet Vandeperre: “Met de ‘plezante heiknuiterswandeling’ willen we mooie natuurplekjes, trage wegen en nieuwe wijken in Winkelomheide in de kijker zetten. Hiermee willen we vanuit de vzw Ontmoetingscentrum Winkelomheide extra verbinding creëren tussen de wijken en bezoekers naar hun deeldorp aantrekken. En daar zijn we in geslaagd. We vonden het wel heel leuk dat er heel wat mensen die anders niet betrokken zijn bij het verenigingsleven in ons dorp toch wilden meewerken aan dit project. Iedereen in Winkelomheide is op de hoogte gebracht van deze actie en hierdoor hebben we verbinding gecreëerd rond een positief thema.

Wandelparcours in opbouw

"Hoe ver staan we nu? We hebben al veel overlegd om een kindvriendelijk, speels en informatief parcours uit te werken met belevingsmomenten. Speelpleintjes en natuurlijke speelmogelijkheden voor kinderen worden verbonden en toegankelijker gemaakt. We hebben ook veel nieuwe dingen over Winkelomheide ontdekt zoals de aanwezigheid van een bever en ijsvogeltjes in ons dorp en interessante weetjes over de oorlogstijd hier. Het wandelparcours is nu klaar, we zijn nu bezig om de concrete uitvoering te regelen zoals wegwijzers, informatieborden en belevingselementen aankopen. We hebben ook een figuurtje ‘de Heiknuiter’ ontwikkeld als logo. Bedoeling is dat alles klaar is tegen september 2024."

Tips voor nieuwe projectvoorstellen

“Ik zou het zeker aanraden om een voorstel voor je eigen buurt in te dienen. Het creëert verbinding en brengt extra beleving in de buurt, het voedt de positiviteit. Een tip: ga op voorhand al samen zitten met enkele mensen en maak het plan al redelijk concreet. En geef niet op als je onverwachte obstakels tegenkomt. Zo hadden wij niet verwacht dat het soms onmogelijk is om bepaalde doorgangen te creëren door afgesloten trage wegen. Maar uiteindelijk hebben we toch een mooi parcours kunnen uitwerken. Tot nu toe kregen we veel toffe reacties. Mensen vinden het fijn dat Winkelomheide positief in beeld komt.”

Meer nieuws & activiteiten

Wat doet de participatieraad?

Dit burgerbudget is een initiatief van de Geelse participatieraad. Maar wat is dat nu juist en wat is de rol van deze raad?

Wat doet de participatieraad?

Jullie bijdragen

Willekeurig
Populair
Recent
Bergruimte Larumse verenigingen

Doel van het project is om een nieuwe bergruimte en secretariaat te creeëren kort bij de tuin van Larum. Momenteel bevinden zich beide ruimtes in de pastorie. Deze wordt echter op korte termijn verkocht, zodat er een noodzaak ontstaat om een alternatieve lokatie te zoeken.
Nut van de bergruimte is als volgt:
Materiaal opbergen voor OKRA, vlak bij de pétanque baan in de tuin.
Tijdelijk materiaal opbergen tijdens activiteiten van alle Larumse verenigingen, welke plaats vinden in de tuin.
Nut van het dorp secretariaat spreekt voor zich.
Aangezien de huidige wc zich ook in de pastorie bevindt, zal er een nieuwe wc in de bergruimte worden voorzien. Dit is geen openbare wc en zal enkel tijdens gebruik van de bergruimte of secretariaat toegankelijk zijn.

Rudi M.
2 0
lees meer
Sanitaire blok PC Sint-Amands Geel

🌟 Een Lach, een Plons, en een Sanitaire Vernieuwing in PC Sint-Amands Geel! 🚽😄

 

Beste vrienden van het Geelse gemeenschapsleven,

 

In het hart van ons bruisende centrum staat de parochiezaal Geel Sint-Amands, bekend van en voor talloze evenementen, maar ook de plaats bij uitstek om vrijwilligers op te vangen en te voeden tijdens Gheelamania, de kerstmusical of de cultuurweken van People on Stage. Hier gebeurt het allemaal: van vrolijke fuiven/cantussen en gezellige quizavonden tot serieuze vergaderingen en hartverwarmende eetdagen. Maar het sanitair heeft zijn beste dagen gehad en we willen moderniseren, het comfort verhogen en de ruimte toegankelijker maken voor mindervaliden.

 

Het is hoog tijd om onze sanitaire blok te vernieuwen! Om deze droom werkelijkheid te laten worden, hebben we financiële steun nodig. We willen onze sanitaire toestellen met toebehoren vervangen (incl. mindervalidentoilet), koudwaterleidingen vervangen, elektriciteit upgraden, betegelen, vloeren vernieuwen, deuren en tussenschotten vervangen - kortom, we willen het comfort verhogen en onze sanitaire ruimte klaarmaken voor de toekomst.

 

Help ons dit project te realiseren door jullie stem uit te brengen voor dit burgerproject. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de parochiezaal Sint-Amands een nog levendiger middelpunt wordt voor alle Gelenaars. 

Dank je wel voor je steun en betrokkenheid!

Pc Sint Amands Geel B.
0 1
lees meer
Kunst en muziek 

Er worden een aantal korte muziekstukken gecomponeerd door 2 ervaren pianisten op basis van 6 universele basisemoties: vreugde, verdriet, verbazing, woede, angst en afschuw. Op basis daarvan ontwerpen kunstenaars uit Geel een kunstwerk. Deze worden tentoongesteld met de bijpassende muziek.

Harry H.
4 0
lees meer
Fietsen zonder leeftijd
Fietsen zonder leeftijd gaat voor fietsgeluk voor iedereen , ongeacht de leeftijd. Met de velo taxi, duofiets of rolstoelfiets geven we het plezier van een stukje fietsen aan mensen die niet (meer) zo mobiel zijn. En het heerlijke gevoel van wind in de haren. Met de velo taxi, duofiets of rolstoelfiets raken onze passagiers weer wat verder en wordt hun leefwereld net dat tikkeltje groter. Eenzaamheid verdwijnt even. Spontaan komen er verhalen en een gezellige babbel met de vrijwilligers die hen vervoert. Mooie sociale contacten over generaties heen. De velo taxi, duofiets of rolstoelfiets wordt zo een sociaal instrument dat mensen actief samenbrengt.
Nicole F.
2 1
lees meer
Groene Verbinding

Onze buurt situeert zich in de straat Holven, meer bepaald van aan het station tot de
Merelstraat.

Recent werden we weerhouden voor het Tuinstratenproject waarna we al snel en enthousiast begonnen zijn met het wippen van tegels en het aanleggen van geveltuintjes.

Maar daarmee zijn we nog niet waar we willen uitkomen: een groene en aangename straat
waar ruimte is voor ontmoeting en gesprek waardoor de sociale cohesie versterkt wordt.
Een hinderpaal hiervoor is de snelheid waarmee auto’s zich ook in dit nochtans doodlopende
straatdeel verplaatsen. Idealiter willen we hier een transformatie tot woonerf bekomen.
Maar omdat dat idee wellicht te vergaand is, willen we nu toch pleiten om dit straatdeel op
te nemen bij een volgende uitbreiding van de fietszone zodat de snelheidslimiet daalt tot
30km/u en auto’s sowieso voorrang dienen te geven aan fietsers. Het aantal fietsers dat
onze straat frequenteert, verantwoordt deze optie.
Om auto’s aan te zetten tot langzamer rijden moet het straatbeeld daartoe uitnodigen. We
denken dat te kunnen verkrijgen door de bestaande parkeervakken te ontharden en te
vervangen door waterdoorlatende grasroosters. Ook andere delen van de straat zouden
hiermee kunnen aangelegd worden, wat dan voor de nodige versmalling maar tevens voor
de gewenste vergroening zal zorgen.
Dit zijn de grote lijnen waarvoor het burgerbudget niet bedoeld is.

Waar we dat budget dan wel willen voor aanwenden? De geveltuintjes en de bestaande boomspiegels vragen om nog meer bloembollen en plantgoed om het gewenste effect te bekomen. Ook hebben we een ruimte ter beschikking waarop zitmeubilair zou uitnodigen om elkaar te ontmoeten. Dat kunnen vanzelfsprekend buurtbewoners zijn, maar evenzeer voorbijgangers of fietsers die even halthouden. Want wij zijn een fijne buurt voor wie er woont. Maar ook gastvrij voor
wie er passeert.

Koen L.
1 0
lees meer
De Groene Doelen

Tussen de school Sint Aloysius en de sporthal De Doelen ligt een behoorlijk groot grasveld. Dit grasveld wordt tijdens de schooluren al gebruikt door de leerlingen van onze school: LO-leerkrachten zetten onze leerlingen er aan tot beweging, tijdens middagpauzes kunnen de leerlingen er rustig ‘chillen’, andere leerkrachten gebruiken het voor groepsbindende activiteiten of geven er hun les, … Buiten de schooluren staat dit grasveld ter beschikking van de buurt. We merken dat dit door de Gelenaar wel wordt gebruikt, maar nog eerder beperkt.

 

Zowel voor de Gelenaar, voor de bezoekers van de sporthal als voor de leerlingen van onze school is het een meerwaarde als dit grasveld te midden van de stad kan opgewaardeerd worden tot een groenere rustzone waar tegelijk nog voldoende ruimte is om te sporten. Door het aanplanten van bomen (creëren van gezelligheid – schaduw – zuurstof - …) en het toevoegen van hang- en zitbanken willen we de gezelligheid, uitstraling en aantrekkingskracht van dit grasveld en de buurt verhogen.

Jonas R.
0 0
lees meer
Ontdek ze allemaal

Burgerbudget 2024

Geef Geel jouw kleur! 

16 MAART > 18 APRIL

Analyse & selectie van de ideeën

19 APRIL > 19 MEI

Stem op jouw favoriete projecten!

EIND JUNI

Bekendmaking van de definitieve projecten

VANAF JULI (BINNEN DE 2 JAAR):

Uitvoering van de projecten