home-page
Deel op facebook

Spelregels

Aan welke voorwaarden moet je voorstel voldoen?

Om een aanvraag voor het burgerbudget te kunnen indienen, moet je voorstel voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • Enkel activiteiten die plaatsvinden op het grondgebied van Geel komen in aanmerking. Als de realisatie niet op het openbaar domein is, wordt er afgesproken voor welke termijn dit publiek toegankelijk wordt.
 • Het project komt alle Gelenaren ten goede. Het is een duurzaam project dat het algemeen belang dient.
 • Activiteiten met een commercieel, politiek of religieus karakter komen niet in aanmerking voor het burgerbudget.
 • Het project moet passen binnen de bevoegdheden van de stad Geel en binnen de beleidsdoelstellingen in het meerjarenplan.
 • Het project moet binnen een periode van twee jaar uitgevoerd kunnen worden.

De kleine (financiële) lettertjes

 • Het lokaal bestuur stelt tweejaarlijks 100 000 euro ter beschikking voor ingediende projectvoorstellen. Dit totaalbudget wordt verdeeld over verschillende projecten die een meerwaarde zijn voor
  een grote groep Gelenaars.
 • Het project mag geen andere subsidies van de stad Geel ontvangen. De nodige middelen voor de realisatie mag je aanvullen met eigen middelen of projectmiddelen die je buiten de stad Geel aanvraagt.
 • Als projectindiener lever je zelf ook een bijdrage: op logistiek of financieel vlak.
 • In je voorstel vermeld je de uitvoerders en duurtijd van het project en voeg je een financieel plan toe. Onkosten aan vrijwilligers komen niet in aanmerking.

Reglement

Neem best het volledige reglement van het burgerbudget door voor je je project uitwerkt en indient.

Deel op facebook