home-page
Deel op facebook

Wat is het burgerbudget?

In 2024 voorziet de stad opnieuw 100 000 euro voor haar inwoners om creatieve, vernieuwende acties uit te voeren. Heb je een fantastisch idee voor onze stad? Dan kan het burgerbudget het duwtje in de rug zijn dat je nodig hebt! Elke Gelenaar die zelf de handen uit de mouwen wil steken om onze stad leefbaarder of aantrekkelijker te maken, kan een project indienen.

Via het burgerbudget kunnen inwoners mee aan de toekomst van onze stad bouwen. Inwoners kunnen ideeën indienen en mee beslissen door te stemmen op de voorstellen. Het lokaal bestuur stelt tweejaarlijks 100 000 euro ter beschikking voor ingediende projectvoorstellen. Dit totaalbudget wordt verdeeld over verschillende projecten die een meerwaarde zijn voor een grote groep Gelenaars. 

Wie kan een project indienen?

Een persoon, een vereniging of een vzw gedomicilieerd of met maatschappelijke zetel in Geel kunnen het burgerbudget aanvragen. Bij een minderjarige indiener moet minstens één meerderjarige toezicht houden op de realisatie.

Voorwaarden en stappen

Er zijn enkele voorwaarden om een project in te dienen. Om van een idee naar uitgevoerd project te gaan moeten er vijf stappen worden doorlopen. 

Al een project in gedachten? Dien dan je project in! 

 

Deel op facebook