home-page

Communicatie en participatie

Geel heeft een jarenlange traditie van participatie via de jeugdraad, sinds enkele jaren is hier ook de kindergemeenteraad aan toegevoegd. Beide organen werken volledig onafhankelijk van elkaar.

De leden van de jeugdraad hebben het gevoel dat ze sterk betrokken zijn bij het Geelse beleid en dat ze van de meeste zaken op de hoogte zijn. Ze zien de jeugdraad als de perfecte plaats om zaken aan te kaarten en om in gesprek te gaan met het stadsbestuur en met andere jeugdverenigingen. De adviesraad geeft hen de kans om op een laagdrempelige manier hun vragen en opmerkingen door te geven.

  • “Dankzij de jeugdraad weten we waar het stadsbestuur mee bezig is. Moesten we hier niet zitten, zou dat niet het geval zijn.” (Jeugdraadafgevaardigde, Chiro Branie)
  • “Als we een vraag hebben voor het stadsbestuur, kunnen we deze steeds via de jeugdraad of het dagelijks bestuur van de jeugdraad stellen.” (Jeugdraadafgevaardigde, Chiro Alowio)

De leden van de jeugdraad geven aan dat de huidige werking van de jeugdraad zeer nuttig en waardevol is voor het Geelse beleid. Maar tegelijk wordt er aangegeven dat er te weinig diversiteit is binnen de adviesraad. De jeugdraad zal daarom, samen met dienst jeugd, nadenken over hoe ze niet-georganiseerde jongeren kunnen betrekken.

  • “Het stadsbestuur kijkt naar ons voor de stem van jongeren te verdedigen, maar we zijn duidelijk geen diverse groep. We komen bijna allemaal van dezelfde achtergrond. Maar de Geelse jongeren zijn veel ‘diverser’.” (Lid dagelijks bestuur)

Met de resultaten uit de verschillende bevragingen ging de stad aan de slag om acties te formuleren op korte en lange termijn. Volgende acties zijn onder andere opgenomen in het meerjarenplan van Stad Geel:

  • Geel betrekt haar inwoners bij haar beleid
  • Geel vergroot de mogelijkheden om digitaal in dialoog te treden met haar inwoners 
  • Geel betrekt kinderen en jongeren bij het beleid 
  • Geel toetst de impact van beleidsbeslissingen op de meest kwetsbare inwoners 
  • Geel ondersteunt adviesraden 

Het overzicht van alle acties staat beschreven in de strategische nota kindvriendelijk Geel.