Skip to main content
home-page

Goed in je vel

In een kindvriendelijke gemeente krijgen kinderen en jongeren alle kansen om zich goed te voelen. Uit het traject bleek echter dat de groep jongeren met problemen steeds groter wordt. Jongeren zelf geven aan dat ze niet steeds weten waar ze terecht kunnen met hun hulpvraag. Gebruik van verslavende middelen komt ook steeds meer voor én vaak op jongere leeftijd.

In het traject werden ook enkele jongeren met een vluchtelingenachtergrond bevraagd. Verschillende van hen hadden te maken gehad met racisme en uitsluiting op school. Ze geven aan dat ze toenadering willen zoeken, maar dat dit niet steeds lukt. 

Met de resultaten uit de verschillende bevragingen ging de stad aan de slag om acties te formuleren op korte en lange termijn. Volgende acties zijn onder andere opgenomen in het meerjarenplan van Stad Geel:

  • Geel verlaagt de drempel tot hulp voor jongeren 
  • Geel organiseert laagdrempelige en preventieve opvoedingsondersteuning 
  • Geel bevordert het  jeugdwelzijn door aan te sluiten bij actuele trends bij jongeren 
  • Geel bouwt aan een samenwerking tussen welzijn en onderwijs 
  • Geel neemt initiatieven om positief omgaan met diversiteit in het onderwijs te verhogen 

Het overzicht van alle acties staat beschreven in de strategische nota kindvriendelijk Geel.