home-page

Openbare ruimte als ontmoeting

‘Openbare ruimte als ontmoetingsplaats’ kwam in het traject naar voor als een belangrijk thema. Zowel in het centrum als in de deeldorpen is er nood aan ontmoetingsplaatsen voor tieners. Het multifunctioneel en slim gebruik van beschikbare binnen- en buitenruimtes moet verder bekeken worden.  Kinderen, jongeren en hun ouders vragen aandacht voor groen en natuur en aantrekkelijke speelaanleidingen, op maat van verschillende doelgroepen. Enkele quotes:

 • “Het is altijd voetbal. Ze zouden ook een dansvloer en zaken voor meisjes moeten maken. Er is altijd een voetbalveld op speelpleintjes maar meestal niets voor meisjes.” (Lagere school, 6de jaar)
 • “Er is een leuk plekje en hier kan je met de takken een kamp bouwen” (Lagere school, 2de jaar)
 • "Ik was nog nooit naar dat speelterrein geweest, omdat het gras er steeds te hoog staat en het terrein slecht onderhouden was. Toen de Playmobiel hier kwam, is het pleintje onder handen genomen door de stadsdiensten. Door de aanwezigheid van de Playmobiel op het pleintje, heb ik vele nieuwe mensen uit de buurt leren kennen.” (mama van een kleuter en een baby)
 • “Mensen hebben niet altijd hun honden aan de leiband. Dit kan gevaarlijk zijn.” (Lagere school, 6de jaar)
 • “Alle bomen zijn gekapt, speelmogelijkheden en privacy zijn hierdoor ook verdwenen” (Jeugdraadafgevaardigde)

Met de resultaten uit de verschillende bevragingen ging de stad aan de slag om acties te formuleren op korte en lange termijn. Volgende acties zijn onder andere opgenomen in het meerjarenplan van Stad Geel:

 • Geel maakt de dorpskernen attractief volgens het GEK principe (GEK = Groen, Energiek en Kindvriendelijk)
 • Geel organiseert activiteiten in de deeldorpen gericht op buitenspelen
 • Geel investeert in publieke ontmoetingsplaatsen voor jongeren op diverse locaties
 • Geel investeert in speeltoestellen en speelterreinen 
 • Geel investeert in de zones van speelplein De Bogaard 
 • Geel zorgt voor een vergroening van de stad
 • Geel werkt een duidelijk handboek voor grote projecten uit. In dit handboek staan criteria opgenomen voor een kind- en jeugdvriendelijke inrichting van de openbare ruimte.

Het overzicht van alle acties staat beschreven in de strategische nota kindvriendelijk Geel.