Skip to main content
home-page

Uitgangspunten

Kindvriendelijk beleid verhoogt de leefbaarheid van steden en gemeenten niet alleen voor kinderen en jongeren, maar voor iedereen.

Er zijn vier belangrijke uitgangspunten voor een kindvriendelijk beleid:

  • In een kindvriendelijke stad of gemeente zijn kinderen en jongeren volwaardige medeburgers. Ze zijn niet enkel de toekomst, ze zijn ook en vooral het nu. Ze hebben dus het recht om actief vorm te geven aan de samenleving. Ze krijgen de kans om deel uit te maken van de gemeente, er mee over na te denken, mee vorm te geven. 
  • Kindvriendelijkheid gaat over alle levensdomeinen van kinderen en jongeren. Een kindvriendelijke stad of gemeente is een gemeenschap die zich ertoe verbindt de rechten van het kind te realiseren en te implementeren doorheen alle beleidsdomeinen.
  • Kindvriendelijkheid is een dynamisch, veranderlijk proces waaraan steeds nieuwe aspecten en uitdagingen worden toegevoegd.
  • Wat goed is voor kinderen, is goed voor iedereen! Kindvriendelijkheid kan gehanteerd worden als barometer voor goed lokaal beleid dat de leefbaarheid voor iedereen verhoogt. Kindvriendelijkheid is dan een toets voor een toegankelijke, open en duurzame samenleving.