home-page

Label kindvriendelijke stad

Na een intensief traject van drie jaren heeft de stad het label 'kindvriendelijke stad' in december 2020 ontvangen. Via een stop-motionfilmpje, dat je onderaan deze pagina nog eens kan bekijken, zetten we in 2017 onze eerste stappen richting een kind - en jeugdvriendelijk Geel. De positieve feedback gaf ons een boost om er de komende jaren volledig voor te gaan.  

Vele Geelse kinderen en jongeren gaven sindsdien via verschillende participatiemethodieken hun ideeën om Geel kindvriendelijker te maken. Ook de Kindergemeenteraad, Jeugdraad, diensten van de stad en het Sociaal Huis en partnersorganisaties werden betrokken in het traject.

Een jury met onder andere de kinderrechtencommissaris beoordeelde de verschillende aspecten van het Geelse dossier: wat is de strategie rond kindvriendelijkheid en hoe is die verankerd in het beleid? 

Het label geldt voor zes jaren. Zo engageert de stad zich om dagelijks werk te maken van kindvriendelijkheid. Daarna zal de stad een nieuw traject doorlopen om het label te kunnen verlengen.