home-page

Kind- en jeugdvriendelijk Geel

De visie op kind- en jeugdvriendelijk Geel kwam – met inspraak van kinderen en jongeren – tot stand en werd gebaseerd op de visie van de stad:

“Onze stad heeft levendige stads- en dorpskernen met kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en diverse, aangename ontmoetingsplaatsen, zodat iedereen – jong en oud- zich thuis kan voelen. Kinderen en jongeren kunnen zich in onze stad veilig en zelfstandig verplaatsen.

Onze Geelse barmhartigheid is voelbaar in een zorgzame, warme en inclusieve gemeenschap waar alle kinderen en jongeren zich goed in hun vel voelen.

Onze dienstverlening beantwoordt de noden van de huidige generatie zonder de toekomstige generaties te bezwaren. Kind- en jeugdvriendelijkheid loopt als een rode draad door alle beleidsdomeinen heen.

Onze stad evolueert door creativiteit, nieuwe technologieën, nieuwe ideeën en inzichten en betrekt kinderen en jongeren actief als volwaardige medeburgers. Door middel van participatie en co-creatie kunnen onze kinderen en jongeren mee vorm geven aan hun ideale stad en laten we hen groeien in burgerschap.”