home-page

Vier belangrijke thema's

In de eerste fase van het traject werd, in samenspraak met kinderen, jongeren en partnersorganisaties een uitgebreide analyse gemaakt: hoe kind- en jeugdvriendelijk is Geel? Welke knelpunten zijn er? Waar moet Geel verder op inzetten?

Uit al deze informatie werden uiteindelijk vier prioritaire thema's voor Geel bepaald: 

  • mobiliteit
  • openbare ruimte als ontmoetingsplaats
  • goed in je vel
  • participatie en communicatie

Deze prioritaire thema's werden verder bevraagd bij kinderen en jongeren. Daarna gingen de stadsdiensten met de resultaten aan de slag om concrete acties uit te werken en te integreren in het meerjarenplan van Stad Geel.