Skip to main content
home-page
Deel op facebook

Aanbevelingen onderwijs

Aanbevelingen van de doelgroep

 • Het lokaal bestuur zorgt voor voldoende huiswerkondersteuning. Dit kan door het project leerondersteuning van dienst gelijke kansen maximaal in te zetten en aan te bevelen. Hierin zit ook een luik ouderparticipatie vervat dat drempelverlagend werkt met ouders. Door uitwisseling van ervaringen worden de verwachtingen van de school en de mogelijkheden van de ouders stapsgewijs op elkaar afgestemd.
 • Het lokaal bestuur zorgt voor de mogelijkheid om alle soorten schoolfacturen te kunnen spreiden in de tijd. Als het vanuit de school al zelf wordt voorgesteld om te spreiden, is de schaamte om hierin in te stappen veel kleiner dan dat men het zelf moet gaan vragen.
 • Het lokaal bestuur stimuleert scholen om een overzicht van de voorziene kosten op te maken en aan ouders te bezorgen bij aanvang van het schooljaar.
 • Het lokaal bestuur maakt het mogelijk dat laptops op elke school gehuurd kunnen worden zodat ouders deze grote kost niet moeten doen.
 • Het lokaal bestuur voert een maximumfactuur in voor het middelbaar onderwijs.
 • Het lokaal bestuur zet in op projecten die het werken met brugfiguren mogelijk maakt en zo de drempel kan verlagen tussen moeilijker bereikbare gezinnen en de school.
 • Het lokaal bestuur opent openbare computerruimtes die ruim toegankelijk zijn voor leerlingen.
 • Het lokaal bestuur zet in op thema’s als wereldburgerschap, diversiteit en welzijn van leerlingen via allerhande vormen van kennismaking, uitwisseling en sensibilisering van leerkrachten en leerlingen.

Reflecties medewerkers dienst gelijke kansen

 • We zijn ervan overtuigd dat racisme en discriminatie niet altijd aan de grondslag liggen van conflicten of negatieve gebeurtenissen in de scholen. Opvallend is wel dat dat gevoel bij mensen met een migratieachtergrond heel groot blijft en soms heel bepalend wordt.
 • Er moet sterk ingezet worden op diversiteit en inclusie als een zeer breed vak dat vervat zit in vele lessen en andere vakken. Dit kan in samenwerking met dienst gelijke kansen, ’t Origineel, de Mondiale Raad, de dienst jeugd en andere organisaties.
 • Daarnaast moeten we inzetten op ontmoeting en diversiteit op verschillende vlakken (niet enkel in de scholen). We moeten het onbekende bekend maken zodat er minder ‘angst’ is voor het onbekende en zodat hier geen racisme uit kan voortvloeien (zie ook verder onder ‘Samenleven’).
 • We merken dat ouders (vooral lagere school) aangeven tevreden te zijn over de betaalbaarheid van het onderwijs. Deels is dit te verklaren door de maximumfactuur, deels ook door de onwetendheid. Voornamelijk ouders die nieuwkomer zijn, zeggen over alles tevreden te zijn. Omdat ze misschien niet weten wat een alternatief kan zijn, omdat ze niet ondankbaar willen zijn of omdat ze niet voldoende op de hoogte zijn. We denken daarom dat er rond betaalbaarheid nog flink gewerkt kan worden.
 • Binnen het secundair onderwijs zijn er enorm grote verschillen in schoolfacturen, afhankelijk van de studierichting. Daarvan geven ouders wel aan dat het heel duur is en zouden scholen creatiever kunnen omgaan om de kosten te drukken. De roep om een maximumfactuur in te voeren in het secundair klinkt al even en lijkt ons niet onhaalbaar.
 • De mogelijkheid om via het OCMW een laptop aan te schaffen, is een goede maatregel om mensen te ondersteunen in hun schoolloopbaan, maar ook om toe te leiden naar het OCMW.
Deel op facebook