Skip to main content
home-page
Deel op facebook

Aanbevelingen werk en inkomen

Aanbevelingen van de doelgroep

 • Het lokaal bestuur investeert in initiatieven die de link maken tussen ontmoeting en gezonde voeding.
 • Het lokaal bestuur voorziet een sociale kruidenier of voedselbedeling op maat. Zo kan rekening gehouden worden met bijvoorbeeld voedselintoleranties, verse producten, vis,…en voorkomen we dat we voedsel verspillen.
 • Het lokaal bestuur verlaagt de drempel van de mindermobielencentrale. Bij de mindermobielencentrale moet je twee dagen op voorhand een rit aanvragen maar soms weet je pas de avond ervoor om welk uur je bijvoorbeeld een onderzoek in het ziekenhuis hebt. Met een beperkt sociaal netwerk kun je niet altijd beroep doen op familie of vrienden.
 • Het lokaal organiseert minstens jaarlijks een participatiemoment met de doelgroep kansarmen. Deze doelgroep heeft zelf veel ervaring en kunnen tips geven.
 • Het lokaal bestuur signaleert automatische rechtentoekenning aan bevoegde overheden. Elke keer hetzelfde bewijzen om bepaalde rechten te kunnen krijgen weegt op de mensen.
 • Het lokaal bestuur zet een overkoepelende databank voor alle diensten in stad Geel op. Mensen vragen om gegevens binnen de stad door te geven als dit in het voordeel is van de persoon zelf.
 • Het lokaal bestuur organiseert meer loketfuncties in de stadsdiensten en toegankelijke openingsuren bij verschillende diensten vanuit een “mens-zijn”. Meer en meer speelt de onlinewereld een rol in alle aanvragen en dienstverlening. Inwoners kunnen er niet altijd mee overweg en verliezen hun weg in de e-wereld. Je welkom voelen is van belang, de drempel om hulp te vragen ligt lager als je (ook) werkt zonder afspraak…en dat is momenteel zelden het geval momenteel.
 • Het lokaal bestuur voorziet maaltijdcheques voor mensen met een kleine uitkering. Zo hebben ze wat geld voor eten en kiezen ze sneller voor gezonde voeding.
 • Het lokaal bestuur stelt meer betaalbare kinderopvang ter beschikking.
 • Het lokaal bestuur past UitPas-kansentarief toe op andere verenigingen buiten de stadsdiensten (zoals de muziekschool, jeugdbewegingen, sportverenigingen, socio-culturele verenigingen).
 • Het lokaal bestuur ondersteunt werkzoekenden bij het behalen van het rijbewijs.
 • Het lokaal bestuur voorziet vervoer voor werkzoekenden naar werk en/of opleiding.
 • Het lokaal bestuur biedt nog meer ondersteuning op maat in de zoektocht naar werk: hulp bij solliciteren, inschrijvingen voor opleidingen (waar moet ik zijn, om hoe laat, …). Op maat wil zeggen niet enkel naar de knelpuntberoepen oriënteren.
 • Het lokaal bestuur zet een overlegorgaan op met interimkantoren om mensen met een kwetsbaarheid meer kansen te geven op de arbeidsmarkt en ervaren drempels weg te werken.
 • Het lokaal bestuur voorziet meer opleiding/stages (eventueel betaald) binnen de diensten die ze hebben om ervaring op te doen om eventueel door te verwijzen naar het reguliere circuit met referenties. In eerste instantie onderzoekt het lokaal bestuur welke diensten bijkomend deze service kunnen aanbieden. Het lokaal bestuur biedt vrijwilligerswerk (als voorbereiding en ervaring voor je CV) aan om ervaring op te doen en om de CV sterker te maken.
 • Het lokaal bestuur faciliteert bij de Geelse werkgevers taallessen (Nederlands op de werkvloer) door subsidies of door een werkkracht van stad Geel deze opleiding te laten geven. Nederlands is en blijft een stevige sleutel voor toegang tot werk.
 • Het lokaal bestuur breidt de opvangmogelijkheden van De Bengelbende uit, vooral voor mensen die een job aangeboden krijgen in een ploegensysteem.
 • Het lokaal bestuur moedigt werkgevers aan om meer te werken met drukletters en pictogrammen in het kader van de veiligheid.
 • Het lokaal bestuur werft extra coaches aan die mensen wegwijs maken in het werk en de meest courante opdrachten binnen de job. Zo werken we op een efficiëntere en snellere manier aan integratie op de werkvloer voor iedereen.
 • Het lokaal bestuur organiseert persoonlijk advies en coaching om mensen aan werk te helpen. Momenteel wordt de aanpak aangevoeld als een ‘one size fits all’-aanpak terwijl elk individu andere talenten en andere interesses heeft. Een begeleider moet werken vanuit de persoon en niet proberen om mensen zo snel mogelijk een job te geven.
 • Het lokaal bestuur zet in op meer en betere begeleiding bij het vinden van een job en meer tijd om een geschikte job te vinden.
 • Het lokaal bestuur zet bruggenbouwers/ervaringsexperts in die samen met de werkzoekende gaan bekijken welke mogelijkheden er zijn. Een ervaringsdeskundige (we bedoelen hiermee een nieuwkomer die de klappen van de zweep kent binnen werk zoeken) heeft bijvoorbeeld beter zicht op de noden van de persoon en deze ervaringsdeskundige heeft ook beter inzicht in de praktische moeilijkheden om werkt te vinden en werk te houden.
 • Het lokaal bestuur trekt meer mensen van verschillende origine aan binnen de stad Geel. Op deze manier kan het lokaal bestuur een afspiegeling zijn van de maatschappij.
 • Het lokaal bestuur stelt intern een overkoepelende stage/ervaringsbegeleider aan. Deze nieuwe functie kan mensen begeleiding geven die bij stad Geel ervaring willen komen opdoen door stages om zo de juiste arbeidsattitudes mee te krijgen.
 • Het lokaal bestuur zet good practices in het spotlicht.
 • Het lokaal bestuur herbekijkt de procedure om mensen te laten studeren of een opleiding te laten volgen vanuit het Sociaal Huis.

Reflecties medewerkers dienst gelijke kansen

 • Binnen de verschillende participatiegroepen die we gedaan hebben, ontwaarden we grote gemene delers.
 • De doelgroep stoot op de “one size fits all”-aanpak en daardoor valt het luik op maat werken weg. Ze missen dat en voelen zich op die manier (voor de zoveelste keer) eerder een nummer dan een mens. Een aanpak op maat is wenselijk binnen de dienstverlening van zowel stad als andere diensten. Het herdenken van de digitalisering en terug toegankelijke dienstverlening is voor deze doelgroep alvast een stap in de goede richting.
 • Deze doelgroep voelt zich meer en meer buitengesloten … ook omdat er niet geluisterd wordt. Ze hebben de indruk dat het beleid geen interesse (meer) heeft. De roep naar het luisteren naar hun verhaal is uiterst groot. Een raad of op zijn minst een jaarlijks moment organiseren om naar de mensen te luisteren is aangewezen.
 • De impact van het “zichzelf elke keer binnenste buiten draaien” is groter dan verwacht. Voor elk officieel document zijn ze weer geconfronteerd met hun situatie. Het vreet aan het zelfvertrouwen en mentale welzijn van de mensen, dat sowieso al niet sterk is. Een systeem waarin diensten zorgeloos gegevens kunnen uitwisselen is wenselijk.
 • De elektronische benadering van veel diensten (stad, nutsvoorzieningen, belastingen …) zet de doelgroep van mensen met een kwetsbaarheid nog meer aan de zijlijn. Dat merken we ook in onze dienstverlening. Heel wat mensen in een kwetsbare positie slagen niet in deze elektronische afhandeling van hun zaken en zakken net daardoor nog meer af in lastige situaties doordat ze hun opdrachten niet volbrengen. Een specifieke benadering is aangewezen. Dat kan zijn hulp bij e-diensten, maar ook en vooral terug fysiek toegankelijke diensten.
 • Latent en onderliggend, maar daarom zeker niet minder belangrijk, voelt de doelgroep veel begrip voor de frustraties van veel hulpverleners en de tijd die ze moeten besteden aan ‘streepjes halen’. Een andere aanpak zou hen meer tijd besparen … tijd die vrijkomt om de mensen te begeleiden en op te volgen. Dat laatste missen ze nu heel hard en is de essentie van de job in een sociale omgeving.
 • De roep naar begeleiding van stad Geel van werkgevers is ook groot. De roep dat stad Geel een rol speelt in begeleiding van werkzoekenden of mensen met een kwetsbaarheid naar een job is groot. Dat kan door inzet van personeel die werkzoekenden met een kwetsbaarheid op maat coachen, begeleiden en wegwijs maken naar en op de werkvloer. Ook bilateraal overleg met interimkantoren en werkgevers om deze mensen aan de slag te krijgen is zeker een duidelijke wens, eventueel met financiële incentives, maar vooral door personeel vrij te stellen. Ook binnen stad Geel kunnen hier stappen genomen worden door meer ervaringsstages aan te bieden of door een coach op de werkvloer bij werkgevers die hiervoor open staan aan te stellen. Een meerwaarde op termijn voor de werkgevers, de maatschappij en het imago van stad Geel.
 • Als het doel is om mensen met elkaar te laten interageren, zijn er inspanningen nodig vanuit het bedrijf qua taal. We zijn er van overtuigd dat investeren in taal op lange termijn rendeert voor het bedrijf, de persoon in kwestie en de samenleving. Dat is een driedubbele win. Ook hierin kan de stad Geel een trekkende factor zijn binnen het bilateraal overleg.
 • De vraag aan stad Geel om hier eventueel middelen voor te voorzien voor bedrijven in het Geelse die erin willen investeren of op zijn minst overleg te organiseren om deze zaken aan te kaarten en te zoeken naar mogelijkheden om taal op de werkvloer bespreekbaar te maken om te helpen aan een vlottere integratie. Dat leidt tot mooie zichtbaarheid en reclame naar de buitenwereld.
 • Talenten worden niet optimaal aangewend. Vanuit andere landen komt heel wat talent onze kant uit die dan richting een job gepusht wordt die niet op hun maat is. Dat is echt zonde, want zij kunnen bruggenbouwers zijn en de talenten kunnen anders ingezet zijn. De vraag aan stad Geel om een voorbeeldfunctie te zijn in het aanwerven van ‘brugfiguren/ervaringsdeskundigen’, ze op te leiden en in te zetten in zo veel mogelijk geledingen binnen stad Geel.
 • Er zijn weinig tot bijna geen mogelijkheden om ervaring op te doen voor jongeren en nieuwkomers. Dat leidt tot een vicieuze cirkel en zo storten we deze profielen in mogelijk blijvende en langdurige werkloosheid. Dat kan niet de bedoeling zijn.
 • We dagen stad Geel uit om ook hier een voorbeeldfunctie in uit te oefenen en tegelijk te promoten bij bedrijven om hetzelfde te doen.
Deel op facebook