Skip to main content
home-page
Deel op facebook

Huisvesting

 

Enkele cijfers 

  • In maart 2023 was er een telling van het aantal dak- en thuislozen in de zorgregio Kempen. Op dat moment waren er in Geel 128 dak- en thuislozen. De reden waarom zij dak- of thuisloos zijn is voornamelijk door uithuiszetting van de huurbaas: 20,4%). Bron: dak- en thuislozentelling, steunpunt Welzijn, Volksgezondheid & Gezin.
  • In 2021 waren er in Geel 913 sociale woningen. Er waren toen 17 818 huishoudens. Dit betekent dat de verhouding tot 100 huishoudens 5,12 is. In 2016 was dit nog 7,84.
  • De gemiddelde huurprijs voor een appartement in Geel bedraagt 651,87 euro. Dit ligt hoger dan de gemiddelde huurprijs in Mol (638,61 euro) en Turnhout (632,97 euro), maar lager dan het Vlaams gemiddelde (670,18 euro). In 2016 bedroeg de gemiddelde huurprijs in Geel nog 594,36 euro.

Betaalbaarheid en druk op de private markt

Ook al wordt er meer aanbod aan sociale woningen voorzien, dit aanbod is niet voldoende. Meer huishoudens hebben nood aan betaalbaar en kwaliteitsvol wonen. De gemiddelde huurprijs voor appartementen stijgt. In Geel is deze aan de hogere kant. De kwetsbare doelgroep is op zoek naar deze woningen. Als deze appartementen duurder worden, is het logisch dat er meer nood is aan sociale woningen.

Discriminatie op de huisvestingsmarkt

Discriminatie is reëel, ook in Geel. Discriminatie gaat niet alleen over discriminatie op vlak van culturele achtergrond, maar ook op vlak van gezinssamenstelling of inkomen. Voor mensen in kwetsbaarheid blijft het moeilijk om een woning te zoeken. Verhuurders hebben zoveel keuze uit de kandidaten dat iemand die een ‘minder’ profiel heeft niet aan bod komt.

Energie

Niet alleen de huur van een woning vraagt een hele hap uit het budget van mensen, ook de rekeningen voor energie lopen erg hoog op. De regel die vaak wordt gehanteerd is dat maximum 1/3e van het inkomen naar wonen mag gaan. Als we de facturen voor energie erbij nemen, zitten erg veel mensen in kwetsbaarheid over dit 1/3e. De energiecrisis heeft dit probleem enkel nog maar ernstiger gemaakt.

Meer dan een dak boven je hoofd

Goed wonen gaat niet alleen om een dak boven je hoofd hebben. Het gaat ook om je veilig voelen, je identiteit … Om kwaliteitsvol te kunnen wonen moet dus niet enkel de woning in orde zijn, maar moet ook zorg gedragen worden voor de buurt, is een goed contact met buren nodig, onderhouden infrastructuur …

Deel op facebook