Algemene voortgang

De werken op de Bogaard verlopen vlot. Op verschillende domeinen zijn de leerlingen van KOGEKA bezig om het geheel mooi vorm te geven. Oud hekwerk en stallen worden door hen afgebroken en nieuwe omheiningen worden geplaatst. Goed bezig zeggen we dan!

De klassen die hier aan meewerken zijn de volgende: 

  • Bouwplaats 5de en 6de jaar - B3Bp5 en B3Bp6
  • Ruwbouw 5de en 6de jaar - B3RB 5 en B3b6
  • Schilders 5de jaar - B3SD5
  • Hout 7de jaar - B3HO7
  • Dierenzorg 3de jaar - B3DZ5

De onderstaande filmpjes geven een mooi beeld van de vorderingen en tonen hoe de windhaan zijn plaatsje kreeg, hoe de nieuwe poorten en deuren werden geïnstalleerd, hoe de hokken in orde werden gebracht voor de komst van de dieren, ...