Toegankelijkheid

Op de vernieuwde site wordt volop ingezet op toegankelijkheid voor personen met een beperking. Zo is het wandelpad doorheen de kleuter- en dierenzone rolstoelvriendelijk. Ook bij de keuze van de picknicktafels en de speeltoestellen werd er maximaal rekening gehouden met personen met een beperking. Er komt voor de kinderen een draaimolen die geschikt is voor rolstoelen en kinderwagens. Het rolstoelvriendelijke wandelpad sluit tevens aan op enkele speeltoestellen zoals het waterspeelelement, zodat ook kinderen met een beperking hiervan kunnen genieten.

Bereikbaarheid

De zone gelegen voor het gebouw waar momenteel het JAC in gevestigd is, zal in het najaar van 2021 ingericht worden als een Hoppinpunt. Dit is de nieuwe naam voor een mobipunt dat een vlotte overstap van het ene naar het andere (openbare) vervoermiddel mogelijk moet maken. Zo komen er comfortabele overdekte fietsenstallingen te staan en kan je hier terecht voor een deelfiets of om een elektrische deelwagen te nemen. De bushalte die nu nog verderop in de Diestseweg is gelegen, wordt naar deze zone verplaatst en wordt op die manier aangelegd dat deze voor iedereen toegankelijk is en er wordt een schuilhuisje voorzien. De Hoppinpunten zijn goed herkenbaar door de opvallende Hoppinzuil waarop je alle benodigde info kan terugvinden. In totaal zullen er verspreid over Geel de komende jaren minstens 8 Hoppinpunten worden aangelegd. Meer informatie over Hoppin kan je vinden op https://www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid/hoppin 

De straat Steentjesblok zal worden ingeschakeld als ophaal- en afzetzone en wordt hiervoor ingericht als een enkelrichtingstraat. Zo kan men reeds aan de kant van De Bogaard parkeren om in alle veiligheid het domein op te wandelen. Langs deze straatzijde zal ook nog een comfortabel voetpad worden aangelegd.

Openbare toiletten

Centraal onder de speelberg komen openbare toiletten, die ook tijdens het weekend geopend zijn.