Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Bouw van de schapenstal

De huidige dierenweide werd een speelzone voor de kleuters. De schapen en geiten kregen achter het hoofdgebouw hun nieuwe graasweide, waar ook meteen een nieuwe schapenstal gebouwd werd door de leerlingen van KOGEKA (afdeling ruwbouw). 

Op onderstaande foto's zie je de afgewerkte schapenstal en zijn de leerlingen van KOGEKA nog druk in de weer met het plaatsen van de omheining en het inzaaien van de nieuwe weide.

UPDATE: 18/05/2021