Bouw van de schapenstal

De huidige dierenweide wordt een speelzone voor de kleuters. De schapen en geiten krijgen achter het hoofdgebouw hun nieuwe graasweide, waar ook meteen een nieuwe schapenstal zal gebouwd worden door de leerlingen van KOGEKA (afdeling ruwbouw). De werken zijn momenteel in uitvoering. 

Op onderstaande foto's zie je de afgewerkte schapenstal en zijn de leerlingen van KOGEKA druk in de weer met het plaatsen van de omheining en het inzaaien van de nieuwe weide. Ondanks het slechte weer gaat het zienderogen vooruit.

UPDATE: 18/05/2021