Plattelandssubsidie LEADER

Dankzij plattelandssubsidies van Europa, Vlaanderen en provincie Antwerpen en investeringen van het stadsbestuur zetten stad Geel, Sint-Jozef Geel (KOGEKA) en provinciaal onderzoekscentrum Hooibeekhoeve in op een opwaardering van de site met een belevingspad, infoborden, spelelementen, een digitaal en een educatief luik. Ondertussen is de Bogaard op die manier voor nog meer streekgenoten een ideale plek geworden om te verpozen of iets bij te leren.

De bezielers van dit project zijn Sint-Jozef Geel (KOGEKA), stad Geel, provinciaal onderzoeks- en voorlichtingscentrum Hooibeekhoeve, Steunpunt Levend Erfgoed, KEMP, Kempens Hoen, Erfgoeddienst k.ERF, Centrum agrarische geschiedenis, Hoebenschot Plant en tuin, Bijengilde Sint-Ambrosius en TuinHier Geel.  
De rijke Kempense ontstaansgeschiedenis, unieke identiteit en band met landbouw zullen door deze partners de komende jaren gestimuleerd worden met als uitvalsbasis de centraal gelegen stadsboerderij De Bogaard.