Privacybeleid en gebruiksvoorwaarden

Wanneer loopt het project?

"Idee voor Geel" is het inspraakplatform van de stad Geel en startte in het voorjaar van 2019. "Idee voor Geel" is de overkoepelende term voor verschillende inspraaktrajecten in de stad. Er is geen specifieke einddatum voorzien.

Wie kan er meedoen?

Iedereen die wil, kan een idee indienen of reeds ingediende ideeën ondersteunen [na registratie]. Iedereen kan de bijdragen bekijken. Wil je zelf actief deelnemen, dan moet je een account aanmaken. Enkel geregistreerde deelnemers kunnen dus bijdragen leveren op het online platform.

Je kan je <REGISTREREN> als persoon of als groep of vereniging. Personen nemen vanuit hun eigen naam deel aan het project. Registreer je een groep of vereniging, dan gaan we er vanuit dat je spreekt in naam van die groep of vereniging en dat je deze ook rechtsgeldig mag vertegenwoordigen. Dat wordt ook op die wijze aangegeven op het platform.

Hoe zit het met mijn privacy?

Om te kunnen deelnemen aan het project, moet je <REGISTREREN>. Daarbij vragen we van de deelnemers een aantal gegevens. Je kan deelnemen als je die gegevens invult en een geldig e-mailadres ingeeft. Je kan niet volledig anoniem deelnemen aan het project. Na registratie verschijnt je bijdrage of opmerking met je voornaam en de eerste letter van je familienaam, bijvoorbeeld Peter P..

De gegevens zelf worden uiteraard volstrekt anoniem verwerkt. Dat gebeurt overeenkomstig

 • de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement;
 • de bepalingen van de Raad van 27 april 2016 over de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en over het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming);
 • de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De gegevens die we registreren bij je inschrijving, dienen enkel om nadien analyses uit te voeren op de verzamelde gegevens. Individuele gegevens en antwoorden worden op een geaggregeerd niveau anoniem verwerkt en onder geen beding doorgegeven aan derden.

De gegevens worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van:

 • stad Geel

Reikwijdte en aanvaarding van deze Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we over je verzamelen met als doel het schrijven van een rapport aan het bestuur van de stad over het project. Dit rapport zal mee inhoud en vorm geven aan het meerjarenplan dat de stad Geel opstelt voo de volgende zes jaar. Enkel de ideeën worden verwerkt. De persoonsgegevens, uitgezonderd de voornaam en naam, worden statistisch verwerkt om idee te krijgen over de eventuele representativiteit van de ingediende ideeën.

Door je te registreren in het kader van het project, door gebruik te maken van de website of door ons jouw persoonsgegevens mee te delen in het kader van dit project, aanvaard je de praktijken die in deze privacyverklaring worden beschreven. Als je niet akkoord gaat met deze privacyverklaring, dan vragen we je geen gebruik te maken van de website, je niet te registreren en ons geen persoonsgegevens mee te delen.

Stad Geel behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. We raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je zeker op de hoogte bent van eventuele wijzigingen en steeds weet hoe jouw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt.

Gegevens die je rechtstreeks aan ons verstrekt

Dit zijn gegevens die je met jouw toestemming rechtstreeks aan ons verstrekt voor een specifiek doel, waaronder:

 • Persoonlijke en contactinformatie, met inbegrip van alle informatie stad Geel nodig heeft om persoonlijk met je contact op te nemen zoals jouw naam en e-mailadres;
 • Demografische informatie, waaronder je geslacht en leeftijd;
 • Inloggegevens, met inbegrip van informatie die vereist is om een gebruikersaccount te creëren  zoals login-ID, e-mailadres, gebruikersnaam, wachtwoord;
 • Feedback op het online platform, waaronder informatie die je deelt op het platform;
 • Inhoud die door de gebruiker is gegenereerd, waaronder inhoud zoals foto's die je creëert en vervolgens deelt via de website door deze te uploaden naar de website.

Gegevens die we verzamelen wanneer je de website gebruikt

We gebruiken cookies en andere traceringstechnologieën die bepaalde informatie verzamelen wanneer je de website bezoekt.

Persoonsgegevens van kinderen

We vragen of verzamelen nooit bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. Als we ontdekken dat we onbewust persoonsgegevens hebben verzameld van een kind jonger dan 16 jaar, dan zullen we de persoonsgegevens van dat kind zo snel als redelijkerwijs mogelijk verwijderen uit onze bestanden.

Als kinderen of jongeren jonger dan 16 jaar willen deelnemen aan het project dan kan dat via een registratie van een persoon die het recht heeft om het ouderlijk gezag uit te oefenen over het betrokken kind of jongere onder de leeftijd van 16 jaar.  

Waarom we persoonsgegevens verzamelen en hoe we deze gegevens gebruiken

We verzamelen en gebruiken persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor de gegevens werden verkregen.

We kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken voor alle of sommige van de volgende doeleinden:

 • Onderhoud van je account: om je accounts te creëren en te onderhouden;
 • Verbeteren van de website: om je ervaring op onze websites te verbeteren en te personaliseren door gebruik te maken van gegevens zoals inloginformatie, technische computerinformatie en/of informatie over eerder gebruik van de website;
 • Gebruikersonderzoek uit te voeren over het project;
 • Virale websitefuncties:
  • We kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken om je virale websitefuncties aan te bieden, zoals een "tell-a-friend"-programma, waarmee je bepaalde nieuwsberichten en andere inhoud kunt delen met familie en vrienden. Hiervoor moet gewoonlijk persoonlijke contactinformatie zoals namen en e-mailadressen worden verzameld en gebruikt, zodat het bericht of de inhoud in kwestie kan worden bezorgd aan de ontvangers;
  • Sociale netwerken van derden: we kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken wanneer je socialenetwerk-functies van derden gebruikt, zoals Facebook Connect of Facebook Like. Deze functies kunnen geïntegreerd zijn in de website, onder andere om je de mogelijkheid te bieden inhoud te delen met vrienden. Als je deze functies gebruikt, is het mogelijk dat we bepaalde persoonsgegevens over jou kunnen verkrijgen via het sociale netwerk in kwestie. Deze functie werkt enkel indien deze op de website van de derde ook effectief ingeschakeld is. Meer informatie over hoe deze functies werken en de profielgegevens die we over jou kunnen verkrijgen, vind je terug op de website van het betreffende sociale netwerk;
  • Jouw persoonsgegevens zullen gebruikt worden om je op de hoogte te houden over de vorderingen in het project en over de stand van zaken;
  • In het kader van het project kan het ook zijn dat we je informatie over derden zullen sturen die partners zijn in het project. Onder geen beding echter zullen we jouw persoonsgegevens doorgeven aan derden;
  • Andere specifieke doeleinden: de gegevens die je ons verstrekt zullen dienen om een rapport op te stellen over het project. De gegevens zullen wel steeds anoniem worden verwerkt.

Delen van persoonsgegevens door stad Geel

We delen je persoonsgegevens niet met derden die je gegevens willen gebruiken voor direct marketing.

Jouw rechten

  • Je kan een beroep doen op alle rechten zoals opgenomen in Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en over het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).
  • Als je hierover vragen hebt, dan kan je deze overmaken op het e-mailadres <EMAIL>
  • Wat betreft het recht om je uit te schrijven, kan je dit doen door
   • (a) de instructies te volgen van de website;
   • (b) met ons contact op te nemen via <EMAIL>. Recht om zich uit te schrijven.

Toegang en rechtzetting

Je hebt het recht om toegang tot jouw persoonsgegevens te vragen. Je kunt ons daartoe een vraag sturen via <EMAIL>.

Je hebt ook het recht om te vragen onjuistheden in jouw persoonsgegevens te verbeteren. Dit recht kan je ook uitvoeren via de website zelf via de optie "<MIJN PROFIEL LINK>" die verschijnt als je ongelogd bent. Je kunt ons daartoe ook een vraag sturen via <EMAIL>.

Bewaring

Stad Geel zal jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor het vermelde doel, rekening houdend met onze behoefte om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen, diensten te verbeteren en nieuwe diensten aan te bieden, en de wettelijke voorschriften na te leven.

Dat betekent dat we jouw persoonsgegevens na je laatste interactie met het project gedurende een redelijke periode kunnen bijhouden. Wanneer de persoonsgegevens die we verzamelen niet langer vereist zijn, zullen we deze op een veilige manier vernietigen of verwijderen.

Cookie

Een cookie is een pakketje informatie dat door een webserver aan je browser wordt gezonden en daarna wordt opgeslagen op de harde schijf van je computer. Een cookie brengt geen schade toe aan je computer. Cookies kunnen gebruikt worden om gebruikers te identificeren en hiermee bepaalde procedures te vergemakkelijken. Je kunt een cookie te allen tijde weigeren door de instellingen van je browser aan te passen.

Contact opnemen

Als je vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring of de manier waarop we persoonsgegevens verzamelen, neem dan met ons contact op via: e-mail naar <privacy@geel.be>.