Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Voorontwerp

De projectgroep werkte, met ondersteuning van GAB Architecten en het studiebureau Het Beeld Van Morgen, een participatief traject uit voor het ontwerp van de kleuter- en dierenzone. Er werd een enquête afgenomen bij de bezoekers van het jeugdcentrum. Daarnaast werden verschillende kinderen en jongeren bevraagd o.a. via de kindergemeenteraad (2 afgevaardigde leerlingen per basisschool) , de jeugdraad, maar ook in verschillende klassen.