Kempense rassen

Na een grondige renovatie van de dierenverblijven worden er geschikte dierenrassen uitgeselecteerd en fokprogramma’s opgestart. Zo zal de site zich profileren als ambassadeur van erfgoedrassen. De Campine zal als nazaat van het Kempens Hoen uitgroeien tot een erfgoed- en streekras. In 2022 willen de stad en KOGEKA het Levend erfgoedhoflabel behalen. Door de vernieuwing en heroriëntatie van de buitenvolière en kippenrennen zullen bezoekers op een aangename manier via brede wandelpaden en vanop nieuwe zitbanken kunnen kennismaken met het levend erfgoed op De Bogaard.