home-page

Jongerenzone

In de loop van 2023 zal het skateterrein heraangelegd worden. Voor het ontwerp hiervan heeft de stad, in samenwerking met jeugdhuis de Vonk, een participatief traject opgestart en grotendeels doorlopen. Jongeren konden op die manier mee vorm geven aan het nieuwe skateterrein. Voor dit project ontving de stad vanuit de overheid een investeringssubsidie 'kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en inrichting van jeugdinfrastructuur'.